Skip to main content

Vraag een willekeurige collega welke AI (Artificial Intelligence) hij of zij gebruikt en het antwoord zal waarschijnlijk ‘ChatGPT’ zijn. Dit taalmodel van OpenAI heeft het gebruik van AI in diverse sectoren in korte tijd genormaliseerd. Een veelgebruikte toepassing van ChatGPT is de integratie in bestaande bedrijfsprocessen. Op deze manier kan een bedrijf tijd besparen, klanten beter helpen of personeel ondersteunen.

Hoewel OpenAI’s taalmodel ontzettend populair is, is het niet de enige AI-tool die ontzettend veel mogelijkheden biedt. Een andere grote speler op de AI-markt is Google’s Bard. Deze AI-tool fungeert op een vergelijkbare manier als ChatGPT, namelijk, als chatbot.

Naast chatbot Bard werkt Google aan vele andere AI-projecten. In dit artikel ligt de focus op de overeenkomsten en verschillen tussen de Google’s Bard AI-tool en ChatGPT.

Google versus Microsoft

Een van de grootste investeerders van OpenAI is het Amerikaanse Microsoft. Sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 werd al direct duidelijk dat de AI wel eens een geduchte concurrent van Google’s zoekmachine zou kunnen worden. Waarom zou je immers door advertenties heen scrollen via Google, als je ook het antwoord van een chatbot kunt krijgen?

Sinds begin februari 2023 is Google’s antwoord op ChatGPT, Bard, in beperkte mate te testen. Beide AI’s worden door de moederbedrijven volop getest en getweakt. Dat Google’s Bard nog niet volmaakt was, werd begin februari duidelijk.

Google deelde een GIF van een antwoord van Bard op de vraag ‘Over welke nieuwe ontdekkingen van de James Webb ruimtetelescoop kan ik mijn 9-jarig kind vertellen?’. Een van de antwoorden die Bard gaf, was namelijk ‘was dat de telescoop een van de eerste foto’s ooit had gemaakt van een planeet buiten ons eigen zonnestelsel. Dit antwoord is feitelijk onjuist, zoals veel astronomen op Twitter aangaven.

Het geven van feitelijk onjuiste informatie door AI-tools kennen we als ‘hallucinatie’. Deze term verwijst naar het fenomeen waarbij een getraind model foute of irrelevante informatie genereert die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Zowel Bard als ChatGPT zijn niet onbekend met hallucinaties.

Verbinding met het internet

Een belangrijk verschil tussen de taalmodellen van OpenAI en Google was de verbinding met het internet en de AI, of de afwezigheid daarvan. Google’s Bard had al langer directe verbinding had met het internet. De eerdere modellen van OpenAI hadden dit nog niet. Sinds kort heeft het nieuwe model, ChatGPT-4, ook verbinding met het internet.

Voordat ChatGPT verbinding met het internet had, was de kennis van de AI beperkt tot september 2021. De AI tool van OpenAI was getraind met teksten tot die datum. Momenteel gebruikt ChatGPT de mogelijkheden van zoekmachine Bing om informatie uit het internet te trekken.

Directe toegang tot het internet maakt het voor AI-tools moeilijker om informatie te kunnen verifiëren of te beoordelen. Er is immers ineens toegang tot ontzettend veel informatie die voor de tools nog onbekend was. De kans dat AI misinformatie verspreidt is hierdoor enigszins vergroot. Maar, zowel Google als Microsoft zijn vanwege hun zoekmachines al bekend met het beoordelen van online content.

Training van de modellen

Hoewel beide AI-modellen als chatbot tekstueel antwoord geven op vragen (prompts) van de gebruiker, zijn er diverse verschillen tussen Bard en ChatGPT. Het grootste verschil zit hem in de manier waarop de modellen getraind zijn.

Google’s Bard gebruikt Google’s taalmodel voor dialoog toepassingen (LaMDA). Omdat dit taalmodel direct toegang heeft tot internet, kon Bard vanaf het begin eenvoudig realtime antwoorden geven. Hierdoor leert het model dus continue bij.

Voor ChatGPT werkt dit anders. Deze tool is van te voren voorzien van data. ChatGPT beschikte daarom over informatie tot september 2021. Vraag de huidige gratis versie van ChatGPT wat hij over onderwerpen van na deze datum weet en het zal je geen antwoord kunnen geven. De koppeling van GPT-4 met het internet heeft hier dus verandering in gebracht.

Dialoog versus tekstfuncties

Het doel van beide modellen verschilt. Het taalmodel achter Google’s Bard, LaMDA, is gebouwd en getraind gericht op dialoog en gesprekken. ChatGPT is daarentegen getraind op een enorme dataset met tekst van het internet. Denk aan boeken, Wikipedia, artikelen en documenten op het internet.

Hoewel GPT een breed scala aan tekst voor meerdere doeleinden kan begrijpen en genereren, is LaMDA specifiek ontworpen voor meer natuurlijke en open gesprekken met mensen.

Het verschil zit hem in de omgang met de gebruiken. LaMDA is bijvoorbeeld getraind om de intentie achter de vragen van een gebruiker en de nuance van de context te begrijpen. Hierdoor lijken de antwoorden die Bard geeft menselijker dan die van ChatGPT.

Kosten van ChatGPT versus Google’s Bard

Een laatste verschil is te vinden in het prijskaartje van beide tools. Google’s Bard is momenteel nog niet voor iedereen beschikbaar. Via de wachtlijst kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om toegang te krijgen. Degene die wel toegang hebben hoeven hier (nog) niet voor te betalen. Bard is momenteel gratis te gebruiken.

De kosten van ChatGPT variëren. De standaard versie van ChatGPT is gratis te gebruiken voor iedereen die een OpenAI account heeft. OpenAI heeft ook een premium versie van de tool uitgebracht, namelijk, ChatGPT Plus. Deze versie is beschikbaar voor $20 per maand. ChatGPT Plus werkt sneller, is vaker beschikbaar en maakt het mogelijk om met ChatGPT-4 te werken.

Ook is het mogelijk om de API van ChatGPT te integreren in bestaande processen. De kosten van de API hangen af van het gekozen datamodel en het aantal woorden dat het verwerkt.

De beste AI-oplossing

Naast overeenkomsten zijn er dus ook veel verschillen tussen Google’s Bard en OpenAI ChatGPT. Maar, welke AI-oplossing is dan de beste? Omdat Bard op dit moment nog niet volledig beschikbaar is, is dit moeilijk te zeggen. Daarnaast zal het antwoord op deze vraag wellicht liggen aan de toepassing.

De AI-modellen kunnen ons het antwoord op deze vraag nog niet geven. Maar, Brthrs verteld je graag meer over het implementeren van ChatGPT in de bedrijfsprocessen van je bedrijf of organisatie. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Ga naar de inhoud