Skip to main content

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het is informatie die direct over iemand gaat, of naar iemand te herleiden is. Deze definitie hangt nauw samen met de AVG-wet, die voorschrijft dat je niet zomaar persoonsgegevens mag verzamelen en gebruiken.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er is sprake van persoonsgegevens als data betrekking heeft op een persoon. Het ligt het meest voor de hand dat dat bijvoorbeeld een naam, adres of geboortedatum is. Maar een identiteit kan ook herleid worden met minder voor de hand liggende gegevens, bijvoorbeeld door het koppelen van een locatie en IP-adres. Je hoort het al: die data verzamel je al snel, met name als je een digitaal product aanbiedt. De AVG-wet schrijft voor dat je zorgvuldig met deze data omgaat, om de privacy van jouw klanten te beschermen. Als er gegevens uitlekken, ben je verplicht om dit zo snel mogelijk te melden.

Als je persoonsgegevens verzamelt, let dan op deze zaken:

  • Gebruik niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk
  • Zorg ervoor dat niemand in je bedrijf zomaar bij gegevens kan
  • Bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is
  • De AVG schrijft voor dat je regelmatig onderzoek doet naar de risico’s van gegevensverwerking in het bedrijf
Wat zijn persoonsgegevens?
Hoe bescherm je persoonsgegevens?

Hoe bescherm je persoonsgegevens?

Volgens de AVG-wet moet je precies kunnen verantwoorden waarom je persoonsgegevens gebruikt. Bij Brthrs doen we dat bijvoorbeeld door verwerkersovereenkomsten te sluiten met alle externe diensten die wij inzetten. Denk aan Google Analytics voor statistieken, Intercom voor support en Amazon AWS voor data-opslag. In deze verwerkersovereenkomst staat bijvoorbeeld beschreven wat het doel van de verwerking is, maar ook de locatie van de data en de beveiligingsmaatregelen. Wil je meer weten over maatregelen om persoonsgegevens te beschermen of de AVG-wet? Stuur ons gerust een berichtje!

Foto van Robert Keus met roze achtergrond

Hey!

Wil je meer weten?

Dit is Robert, directeur van Brthrs. Heb je een vraag, een uitdaging, een idee… Hij hoort het graag!

WhatsApp Robert
Naar de inhoud springen