Wat is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Op 25 mei 2018 zal er een nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht zijn waar alle organisaties in de EU zich aan moeten houden. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Al onze producten die wij ontwikkelen zullen AVG compliant zijn. Dit houdt in dat wij in zowel het ontwikkelen als bij de oplevering rekening houden met deze wetgeving en jouw hierbij ook adviseren.

Bijvoorbeeld. Wij ontwikkelen een iOS app, Android app en Backend. In elke product gebruiken wij externe diensten zoals Intercom (voor support), Google Analytics (voor statistieken), Fabric (voor monitoring) en Amazon (voor de hosting). Hoogstwaarschijnlijk krijgen deze diensten van ons data van de gebruikers, jij als verantwoordelijke moet afzonderlijk met elke partij een afspraak maken hij zij met de data omgaan. Deze afspraken leg je vast in een verwerkersovereenkomst. Meestal hebben deze bedrijven standaard verwerkersovereenkomsten en bepaalde instellingen waarmee je sneller AVG compliant bent.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je antwoord op alle vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je vindt op de deze pagina over de AVG van de AP alle beschikbare informatie.

Skip to content