Skip to main content

Als je de loopbaan van Willem Guensberg onder de loep neemt zijn er nogal wat interessante uitersten: IT-consultant bij KPMG, vrijwilliger bij een natuurpark in Zuid-Afrika, een stage bij Shell, oprichter van Peakfijn, we kunnen nog wel even doorgaan. In dit interview vertelt Willem meer over die wendingen, hoe hij aankijkt tegen het ondernemerschap en over zijn bedrijf Peakfijn, dat zich bezighoudt met ‘Tech for good’.

Je hebt een indrukwekkende loopbaan met veel uitersten, van grote corporates tot vrijwilligen in een natuurpark. Kun je vertellen hoe je bent gekomen waar je nu bent – en wat de rode draad is in al deze ondernemingen en ervaringen?

“Zeker! Wat al deze ervaringen verbindt, is mijn diepgewortelde interesse in het verbinden van verschillende werelden en zoveel mogelijk van de wereld te zien, dat houdt je scherp en zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk leert. 

Ik ben ooit bewust gestart bij grote clubs; eerst Shell en later als cyber security adviseur bij KPMG. Dat heb ik 5 jaar gedaan, in een super creatief team waarin ik veel internationale ervaring heb opgedaan.

Toch bevestigde deze ervaring dat dit niet was wat ik echt wilde doen. Ik moest in mijn rol vooral de risico’s in de gaten houden, terwijl ik veel liever kijk naar welke kansen je kunt pakken. Richard Branson heeft daar een mooie uitspraak over: ‘Luck is when preparation meets opportunity’.”

Over Peakfijn

Peakfijn is een digital agency dat ambitieuze start-ups en bedrijven helpt bij het bouwen en doorontwikkelen van apps en websites. Ze bieden expertise in software ontwikkeling en helpen klanten een eigen in-house development team op te zetten binnen 6 tot 12 maanden.

Boem is ho

“Ik heb jaren nodig gehad om mijn focus op risico’s af te leren. Terwijl ik eigenlijk iemand ben die liever vaak zijn neus stoot en daarvan leert. Net als de plant in mijn zitkamer; die groeit totdat hij tegen het plafond aankomt en gaat er pas dan omheen werken. Dat betekent natuurlijk niet dat je als een kip zonder kop moet gaan rondlopen, je kunt en móét vooruitdenken, maar van tevoren alles lamleggen door risicoanalyses uit te voeren, past niet bij mij.”

het team van Peakfijn zit aan een tafel en houdt biertjes omhoog

Hoe zie jij het ondernemerschap?

“Ik vind ondernemen een marathon. Ik heb geleerd – over de jaren – dat je er vaak lange tijd veel energie in moet stoppen, zonder direct resultaat te zien. Je bent constant bezig om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Dus als er wél resultaat is – winst, funding, een teamuitje – dan moet je daar maximaal van genieten.”

Wij als mensen onderscheiden ons van dieren door het hebben van een moraal, dus daar moeten we ook naar proberen te leven

Hoe verhoudt dat ondernemerschap zich tot jouw vrije tijd?

“Ik heb echt moeten leren te ontspannen. Ik ben er nog steeds niet heel goed in. Het idee dat je alleen goed bent wanneer je de goede dingen doet, zit zo in onze cultuur verweven, ik vind dat best wel toxic. Het is bovendien zeer discutabel; dat we hier zijn om productief bezig te zijn. Werk-ethos is een harde driver voor innovatie, en daarmee bereiken we als mensheid mooie dingen, maar ik vind wel dat het niet moet doorslaan. 

Het leven draait ook om het doen van de dingen die jij leuk vindt – zonder de ander schade toe te doen. Wij als mensen onderscheiden ons van dieren door het hebben van een moraal, dus daar moeten we ook naar proberen te leven. Ik heb ook drie kinderen en vrienden, ik wil mijn werk kunnen laten vallen als dat nodig is.”

het kantoor van Peakfijn waar meerdere mensen aan het werk zijn

Hoe komt die moraal terug in Peakfijn, het digital agency dat jij mede hebt opgericht?

“Sinds de oprichting houden we ons alleen bezig met ‘do good projecten’, zoals we het zelf noemen. We selecteren projecten met zorg en richten ons op een interne check, waarbij we ons hart laten spreken en projecten kiezen die bijdragen aan een leukere en betere wereld. Daar hebben we een soort Idols-achtige vinkjes voor ontwikkeld:

  1. Zijn het leuke mensen om mee te werken?
  2. Kunnen wij met onze skillset het verschil maken voor deze klant? Want als ze het eigenlijk zelf kunnen inkopen, moeten we het niet doen.
  3. Deugt het het wat ze doen? 

Als we hier ‘ja’ op kunnen antwoorden en het voelt goed, past het bij Peakfijn.”

Jullie team bestaat uit 4 man, waarom wil je zo klein blijven?

“Allereerst omdat we het leuk vinden met elkaar en het heel makkelijk schakelen is in zo’n klein team. Onze beperkte grootte is wel iets waar we af en toe tegenaan lopen. Tegelijkertijd zijn we ooit veel groter geweest, met 20 man, wat ik een lastige grootte vond. Je bent dan te klein voor een HR-afdeling, maar moet wel alles voor die mensen regelen. Dat leidde me ontzettend af. Ik had als missie om de smeerolie in het bedrijf te zijn, zodat iedereen lekker kon werken. Daardoor was ik verantwoordelijk voor facturatie, acquisitie, HR, etcetera. Op een gegeven moment kostte het bedrijf me meer energie dan ik ervoor terug kreeg, toen was het tijd om te stoppen.

Ik ben toen heel rigoureus teruggeschakeld naar alleen mezelf, om daar vervolgens twee co-founders bij te zoeken. Mijn eis was om klein te blijven, dat heb ik meteen uitgesproken.”

het team van peakfijn, met Willem op de voorgrond, staat in Utrecht met een broodje

Hoe werkt jullie team?

“We komen met het Peakfijn-team 6 tot 18 maanden in een bedrijf werken. Vanaf het begin van het project zijn we bezig om onszelf overbodig te maken. We staan als ondernemer naast de oprichters van het bedrijf waar we in gaan werken, fungeren we als een soort laatste controleur, als een chef die nog even het eten checkt. Zodat ze het uiteindelijk zelf redden, zonder ons. Dit past bij onze visie om impact te maken en vervolgens ruimte te maken voor duurzame groei.”

Jij ziet veel startups voorbijkomen. De één redt het wel, de ander niet. Zijn er bepaalde succescriteria die jij daarin kan definiëren?

“Veel van die startupregels die mensen benoemen zijn onzin of sterk situatie-afhankelijk. Het allerbelangrijkste bij startups zijn mijns inziens toch de mensen en dan vooral het founding team. Die bepalen het DNA en wie wel of niet aangenomen worden. Super goede mensen nemen super goede mensen aan en zij kunnen de meeste problemen oplossen en kansen pakken, zo simpel is het. Is het founding team coachable, empathisch, handig (denken ze snel en handelen ze efficiënt) en hebben ze ‘ability to execute’? Dan is de kans groot dat het goed gaat. Veel mensen blijven hangen in plannen. Echt goede founders gaan na een korte analyse snel over tot actie. Een sterke teamdynamiek en de juiste mindset zijn essentieel voor succes.”

Jullie zetten je in voor Tech for Good, wat houdt dat voor jou in?

“We willen alle organisaties die gebruik maken van digitale technologie, helpen om groener te worden. En we willen groene organisaties helpen met slimme digitale technologie. Het wordt steeds meer verplicht voor bedrijven om hun klimaatimpact in kaart te brengen. Wij ontwikkelen daar software voor. Wat je nu ziet is dat er een wet wordt gemaakt en dat het bedrijfsleven vervolgens verplicht is daaraan te voldoen. Dat is de juiste weg, want bedrijven moeten natuurlijk uiteindelijk ten dienste staan van ons als mensen.”

Wilem aan het werk met een koptelefoon op in het kantoor van Peakfijn

Wat wil je in de komende jaren nog bereiken met Peakfijn?

“Ik zou misschien ooit met Peakfijn nog wel eens willen doen wat we nu voor startups doen: een product ontwikkelen dat ervoor zorgt dat Peakfijn op eigen kracht kan voortbestaan. Een product dat zichzelf in stand kan houden en operationeel kan blijven draaien, zonder voortdurende externe input van de eigenaars. Op dit moment hebben we voortdurende inzet van middelen en nieuwe startups nodig. Het zou fantastisch zijn als we Peakfijn ook zelfvoorzienend kunnen maken.”

Het maken van een positief verschil door sociaal te ondernemen

Eén van de dingen die Brthrs Agency steeds weer een stapje extra laat zetten, is de wil om ons in te zetten voor het ontwikkelen van producten die positief bijdragen aan de maatschappij. Succesvol ondernemen gaat wat ons betreft hand in hand met het maken van een positief verschil.

Vanuit die gedachte delen we verhalen over andere ondernemers die dezelfde waarden delen. Verhalen die niet alleen motiveren, maar je ook aanmoedigen om hetzelfde te doen. 

Ga naar de inhoud