Skip to main content

De grote techbedrijven hebben het internet de afgelopen jaren sterk naar eigen hand gezet. De techgiganten zoals Google en Meta (Facebook) verkregen in de afgelopen 15 jaar zo’n bepalende positie, waardoor zij zelf als het ware de spelregels van het huidige internet zijn gaan bepalen.

Met een strengere regelgeving in de vorm van de De Digital Service Act (DSA) wil de Europese Unie een einde maken aan de machtspositie van de grote techbedrijven en daarmee consumenten beter beschermen.

Maar, wat houdt de Digital Service Act (DSA) precies in en wat betekent dit voor jou? In deze blog vertellen wij er meer over.

Wat is de Digital Service Act (DSA) precies?

De Digital Service Act (DSA) is onderdeel van de Europese wetgeving waarmee grote techbedrijven worden gereguleerd, om zo de consumenten en kleinere platformen betere bescherming te bieden. Hiervoor stelt de DSA dat online-platformen, zoekmachines, internetaanbieders en marktplaatsen transparant moeten zijn over wat advertenties zijn en wie de adverteerder is.

Ook stelt de DSA dat online marktplaatsen aansprakelijk en verantwoordelijk worden voor de activiteiten op hun websites. Hierdoor moeten online marktplaatsen bijvoorbeeld meer informatie verschaffen over zowel de aanbieders als verkopers op hun platform. Dit betekent dat procedures rondom verificatie verplicht worden. KYC verplichtingen, ook wel Know-Your-Costumer, worden dus de nieuwe standaard. Anonieme marktplaatsen worden met de invoering van de Digital Service Act verboden.

Daarnaast moet het voor onderzoekers en toezichthouders van overheden mogelijk zijn mee te kijken in de data van online bedrijven. Het moet dus mogelijk zijn voor een derde partij, in dit geval de toezichthouders vanuit de overheid, om inzicht te krijgen in online activiteiten en diensten.

Wat is het doel van de invoering van de DSA?

Met de Digital Service Act (DSA) wil de EU burgerrechten zoals de vrijheid van meningsuiting beschermen en illegale online activiteiten tegengaan. Denk hierbij aan het aanzetten tot haat of geweld, inbreuk op auteursrechten en de verspreiding van kinderporno.

Hierbij worden de internetbedrijven en platforms niet direct verantwoordelijk gesteld voor de activiteiten op hun website, maar moeten zij wel kunnen aantonen dat dergelijke onwettige acties worden bestreden. De EU is van mening dat zaken die in de offline wereld illegaal zijn, dat ook in de online wereld zijn en dat moet worden gecontroleerd middels de nieuwe wetgeving van de DSA.

Wat betekent het Europese akkoord over de DSA voor jou als consument?

Gepersonaliseerde advertenties niet meer gebaseerd zijn op iemands afkomst, religie of seksuele oriëntatie. Daarnaast is het voor de grote platforms die werken met aanbevelingen gebaseerd op een algoritme zoals YouTube, Netflix en Meta (Facebook), na invoering van de DSA verplicht om openheid te bieden over de werking hiervan. Hieronder valt ook de mogelijkheid voor gebruikers om de keuze te hebben deze berichten in chronologische volgorde te zien.

De invoering van de Digital Service Act heeft daarnaast ook als doel het voor consumenten gemakkelijker te maken om je recht te halen indien dat nodig is, bijvoorbeeld in het geval van oplichting. Dit moet worden bereikt met behulp van strengere regelgeving en controles omtrent online marktplaatsen.

Wat betekent dit voor jouw online bedrijf of website?

Online marktplaatsen moeten meer informatie opvragen over de kopers en verkopers van producten of diensten via het platform. Dit moet voor zowel de aanbieders als consumenten zorgen voor meer eerlijkheid en gelijkheid. Zo doelt de DSA op het wegnemen van oneerlijke concurrentie en het gemakkelijker maken om als consument je recht te halen.

Onderscheid tussen platformen en ‘zeer grote platformen’

Opmerkelijk is dat de Digital Service Act een onderscheid maakt voor ‘zeer grote platformen’. Hieronder vallen de platformen met meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU. Deze zeer grote platformen omvatten een kleine groep, welke vooral uit social media platformen bestaan.

Voor de zeer grote platformen gelden meer verplichtingen wat betreft transparantie, moderatie van content en procedurele regels. Ook moeten deze platformen ieder jaar een verplichte audit laten uitvoeren.

De Europese Commissie onderbouwt dit onderscheid met het feit dat deze zeer grote platforms de verantwoordelijkheid hebben om deze verplichtingen uit voeren en hier ook financieel toe in staat zijn. Daarbij kunnen deze platformen, vanwege de grootte, een aanzienlijke impact hebben op de illegale zaken waar men met de DSA juist tegen op wil treden.

Wanneer gaat de Digital Service Act (DSA) in werking?

De huidige verwachting is dat de Digital Service Act januari 2024 in werking gaat. Hiervoor is het van belang dat alle Europese lidstaten hebben ingestemd. De invoering van de DSA zal stapsgewijs verlopen, waardoor er genoeg tijd moet zijn voor internetbedrijven om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Het niet nakomen van de nieuwe regelgeving, na ingang van de DSA, zal worden beboet. Hierbij kunnen de boetes oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet.

Samengevat: De Digital Service Act (DSA)

  • Met de Digital Service Act probeert Europa grip te krijgen op illegale content op online platforms, een einde te maken aan de machtspositie van grote platformen en consumenten te beschermen.
  • De DSA maakt een onderscheid tussen gewone platforms en ‘zeer grote platforms’, waarbij de zeer grote platforms meer verplichtingen hebben omdat deze ook meer verantwoordelijkheid dragen.
  • Openheid en transparantie is een belangrijk punt van de DSA. De werking van algoritmes mag niet langer geheim blijven en er moet ten alle tijden een derde partij, in de vorm van een toezichthouder, kunnen meekijken met de online activiteiten.
  • Het moet voor consumenten gemakkelijker worden om je recht te halen. Hiervoor komen strengere regels voor online marktplaatsen. KYC verplichtingen vormen de nieuwe standaard en anonieme marktplaatsen worden verboden.
  • Het niet naleven van de nieuwe wetgeving kan resulteren in een boete van maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Is de Digital Service Act (DSA) ook van invloed op mijn website of organisatie?

Benieuwd in hoeverre de Digital Service Act impact heeft op jouw organisatie of website? Neem dan gerust eens contact met ons op!

Leave a Reply

Ga naar de inhoud