Skip to main content

Web 3.0 is hot. Eerder hebben wij al uitgelegd wat Web 3.0 precies is en waarom het als de nieuwe generatie van het internet wordt gezien. Toch zijn de genoemde toepassingen van het zogeheten Web 3.0 nog altijd vrij globaal en zal nog maar moeten blijken in hoeverre het ook echt een succes wordt.

Echter, dat er wel degelijk interesse is in Web 3.0 blijkt uit de belangstelling van grote bedrijven. Zo heeft nu ook Google een speciaal Web 3.0 team gevormd wat zich volledig zal focussen op Web 3.0 toepassingen.

De toepassingen van Web 3.0 zijn zeer breed. Overal waar het internet bij komt kijken kan een koppeling aan Web 3.0 worden gemaakt. Je kunt je wel voorstellen dat, in een alsmaar meer digitaliserende wereld, de mogelijkheden dus zeer omvangrijk zijn.
Benieuwd naar deze mogelijkheden en toepassingen van Web 3.0? In deze blog geven wij enkele voorbeelden.

Web 3.0 en advertenties

Advertenties en dan met name de manier waarop wordt geadverteerd, is met de opkomst van het internet flink veranderd in de afgelopen decennia. Van grote billboards langs de weg en reclamespots op de televisie, naar gepersonaliseerde advertenties via social media. Als adverteerder is het natuurlijk van belang een zo hoog mogelijke conventie over de advertentie te behalen. Hoe persoonlijker de advertentie, hoe beter deze werkt.

Een bekend onderdeel van de huidige vorm van online adverteren zijn online cookies. Hiermee wordt persoonlijke online data verzameld van internetgebruikers. Advertenties zijn gerichter en gaan te werk met op algoritmes gebaseerde aanbevelingen.

Echter, dat consumenten naar meer privacy en eigendom van persoonlijke online data verlangen blijkt ook uit nieuwe Europese wetgeving, waarin de Europese Unie een einde wil maken aan de machtspositie van de grote techbedrijven om consumenten zo beter te beschermen.

Met Web 3.0 wordt online data weer van de internetgebruiker zelf

Alhoewel strengere regelgeving op de huidige vorm van adverteren mogelijk uitkomst biedt, vormt de invoering van Web 3.0 ook een potentiële oplossing. Zo is het in het geval van Web 3.0, waarbij ‘het internet van iedereen is’, niet meer zo dat data van internetgebruikers wordt verzameld door derde partijen. Integendeel, met Web 3.0 hebben consumenten zelf de mogelijkheid te controleren hoe en door wie hun data wordt gebruikt.

Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid waarbij de gebruikers worden beloond voor het delen van kostbare data en informatie, bijvoorbeeld met een klein aandeel in de advertentieopbrengsten als tegenprestatie.

Advertenties krijgen een nieuwe dimensie met Web 3.0 en de metaverse

De virtuele wereld in de metaverse biedt talloze nieuwe mogelijkheden wat betreft adverteren. Nieuwe producten of diensten kunnen zodoende virtueel worden aangeboden, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om deze virtueel uit te proberen.

Zo is de nieuwe biervariant van Heineken virtueel gepresenteerd in Decentraland, een virtuele wereld. Ondanks dat het biertje niet fysiek kan worden geproefd, biedt dit wel de mogelijkheid tot een virtuele uitleg over het brouwproces, het stellen van vragen en interactie met andere aanwezige liefhebbers in de virtuele wereld.

Web 3.0 als toepassing voor de gezondheidszorg

Gezondheidszorg gaat gepaard met zeer privacy gevoelige informatie. Het is daarom van belang dat deze data goed en veilig bewaard blijft. Web 3.0 en blockchaintechnologie bieden hier geavanceerde mogelijkheden voor. Met het bewaren van data in een digitaal grootboek, zonder de aanwezigheid van een derde partij, kunnen de privacy en veiligheid worden gegarandeerd. Bovendien kan fraude worden voorkomen omdat aanpassingen aan het digitale grootboek of het verbergen van gegevens niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast biedt deze technologie de mogelijkheid voor patiënten om zelf hun dossier veilig te beheren. Het ongevraagd wijzigen of gebruiken van gevoelige zorggegevens zal op deze manier niet meer mogelijk zijn.

Web 3.0 als toepassing voor non-profit organisaties

Dat non-profit organisaties ontzettend belangrijk zijn staat vanzelfsprekend buiten kijf. Ondanks dat deze organisaties geen winstdoel hebben en juist inzetten voor het goede doel, ontvangen zij vandaag de dag geregeld kritiek.

Enkele voorbeelden van kritiek zijn het niet aankomen van het ingezamelde bedrag op de juiste bestemming of het niet nakomen van vooraf afgesproken plannen. Transparantie binnen een non-profit organisatie en transparantie over de bestemming van ingezamelde bedragen zijn daarom zeer belangrijk. Dit is precies waar Web 3.0 en blockchaintechnologie te hulp kunnen schieten.
Daarnaast is de community van een non-profit organisatie ontzettend belangrijk. Zonder deze community wordt er tenslotte niks ingezameld voor het goede doel. Waar in de huidige praktijk beslissingen door de organisaties zelf worden genomen, biedt Web 3.0 de mogelijkheid de community hierin mee te laten beslissen op een eerlijke manier. Zo kan een gezamenlijke overeenstemming worden bereikt over wat er met het ingezamelde vermogen wordt gedaan, op een transparante manier voor iedereen.

Web 3.0 als toepassing voor content creators

Web 3.0 betekent meer vrijheid voor gebruikers en ontwikkelaars, wat dus ook gunstig is voor content creators. Zo biedt dit meer creatieve vrijheid, maar ook meer mogelijkheden en een grotere onafhankelijkheid voor content creators.

Waar het huidige Web 2.0 gekenmerkt is door de grote positie van techbedrijven en zo ook bepaalde softwareprogramma’s, biedt Web 3.0 dus meer vrijheid. Zo kunnen creators bijvoorbeeld hun eigen content maken en beheren zonder afhankelijk te zijn van de software en hardware van andere partijen. Ook wordt het beheer van de content niet meer uitgevoerd door één of enkele grote platformen, maar zal dit volledig in handen zijn van de content creators zelf.

Daarnaast geeft Web 3.0 ook meer financiële vrijheid en mogelijkheden. Zo kunnen inkomsten op een meer gelijkwaardige manier worden verdeeld, waardoor er meer overblijft voor de content creators. Waar er in het huidige Web 2.0 een groot deel van de inkomsten naar de platformen zelf gaat, zal dit met Web 3.0 eerlijker worden verdeeld.

De mogelijkheden en toepassingen van Web 3.0 voor jouw bedrijf

De mogelijkheden en toepassingen van Web 3.0 zijn dus zeer breed en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Dat er wel degelijk toekomst in deze nieuwe versie van het internet zit blijkt wel uit de interesse van grote techbedrijven.

Benieuwd naar de mogelijkheden en toepassingen op het gebied van Web 3.0 voor jouw bedrijf? Neem dan gerust eens contact met ons op!

Leave a Reply

Ga naar de inhoud